หลักเกณฑ์การปฎิบัติงานจากบ้าน (Work from home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 March 2020

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เริ่ม 18 มี.ค.นี้

18 March 2020

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารทุกชั้น เพื่อคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ…

ห่วงใย ใส่ใจ มั่นใจ ในท่าอากาศยานไทย

17 March 2020

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับชาว ทอท.

17 March 2020

คนดีแปลว่าอะไร?

02 March 2020

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

27 February 2020

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร? อันตรายและการป้องกัน

25 February 2020

พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายในท่าอากาศยานของ ทอท.

21 February 2020

ทสภ.เปลี่ยนกระบวนการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเป็นแบบ Concourse Screening

27 November 2019