Archive for September 2018

ทอท.แถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนถูกทำร้ายในสนามบิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 86/2561 (29 กันยายน 2561) (ฉบับแก้ไข) ทอท.แถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนถูกทำร้ายในสนามบิน นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ผดม.) และพันตำรวจเอก เชิงรณ ริมผดี รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ชี้แจงกรณี สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิป กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินในประเทศไทยทำร้ายนักท่องเที่ยวจีน ณ อาคารรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า คลิปวีดีโอดังกล่าว เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 22.27 น.โดย ทดม.ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ สายการบินไลอ้อนแอร์ ขอให้เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณห้องพักรอผู้โดยสารส่งกลับ เนื่องจาก มี Mr.Mei Ji ผู้โดยสารชาวจีน เดินทางด้วยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL 117 จากเมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนิเซีย…

Read More

ทอท.ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นไปตามแผนแม่บทเดิม ที่ได้เคยศึกษาไว้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวถึงกรณีมีข่าวเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ไม่เป็นไปตาม แผนแม่บท นั้น ทอท.ขอชี้แจงว่า ทอท.ได้จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ทสภ. ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งผ่านมา 26 ปีแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทางการบินได้เปลี่ยนไปมาก ทั้งเชิงคุณภาพได้แก่ ขนาดและคุณสมบัติของเครื่องบิน และเชิงปริมาณ คือ จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทอท.จึงมีการปรับปรุง Master Plan ใหม่ โดยตามข้อเสนอแนะของ ICAO แผนแม่บทท่าอากาศยานควรปรับปรุงทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ทั้งนี้ แผนแม่บทฉบับปัจจุบันยังคงสอดคล้องตาม Master Plan เดิม แต่มีการปรับในสาระสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) ปรับระยะเวลาการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง กล่าวคือ โครงการพัฒนา…

Read More

ทอท.ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ในปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่ม Emerging Market ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า จากการที่ ทอท.มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เป็นองค์กรที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และส่งมอบคุณค่าจากการดำเนินงานให้กับผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยาน ชุมชน และสังคม นั้น ทั้งนี้ ทอท.ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการตอบแบบประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) มาตั้งแต่ปี 2558 และ ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม…

Read More