Archive for November 2018

ทอท. ให้การต้อนรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปแก่คณะผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนำไปประกอบการเสนอความเห็นให้กับคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณา โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก เป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) และแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2560 ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 —————————————————————– ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099 อีเมล aot_media@airportthai.co.th

Read More

ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า และวัตถุที่เป็นอันตรายต่อการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีเทศกาลสำคัญของประชาชนไทย คือ เทศกาลลอยกระทง หรือ เทศกาลยี่เป็ง ซึ่งในปีนี้เป็นช่วงระหว่าง วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนของ ทอท.ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อการทำการบินของอากาศยาน และชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้ ที่ ทสภ.และ…

Read More

ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือ ด้านโครงการ Certify Hub โดย ทอท.ได้นำเสนอข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify Hub for Perishable Cargo) และโครงการ Digital Platform ให้กับคณะผู้บริหารของ AOL, Hung Huang Logistics Co.,Ltd (HHL), Lao-Japan Airport Terminal Service (L-JATS) และ P.T.Air Cargo Co.,Ltd.พร้อมเข้าเยี่ยมชมอาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561…

Read More

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดทำคลิปสั้น เรื่องโครงการบ้านหมาน่าอยู่

https://today.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2018/11/จับหมา2.mp4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดทำคลิปสั้น เรื่องโครงการบ้านหมาน่าอยู่ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการนำสุนัขไปรับการดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ในแหล่งที่พักพิงแห่งใหม่ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read More

“ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ” อีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเราชาวสนามบินเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Safety 2018, The 13th World Conference ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานดังกล่าวจัดโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกสลับกันเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมงาน งานนี้ได้เน้น Safety ในทุกๆ มิติ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เชื่อมโยงและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) จำนวน 8 เป้าหมาย ซึ่งมีมิติในด้าน Safety รวมอยู่ด้วย โดยความปลอดภัยนั้น ไม่เพียงแต่เป็นความปลอดภัยในด้านการบินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตสนามบินอีกด้วย นายวสรุจน์ รุจนพรหม…

Read More