Archive for March 2019

ทอท.ชี้แจงข้อเท็จจริงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดในการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และการบริหารโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ ทักท้วงการดำเนินงานของ ทอท.ในการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และการบริหารโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเลือกประมูลแบบสัญญาเดียว ว่ามีลักษณะผูกขาด และอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายร่วมทุนที่มีการประกาศใช้ใหม่นั้น นายนิตินัย กล่าวย้ำว่า ในการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดของทั้งสองโครงการ ทอท.ได้มีการพิจารณาข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ รับฟังความคิดเห็นจากหลายองค์กรมาประมวลผล รวมทั้งศึกษาถึงบริบทโดยรวมรอบด้าน ได้ผลสรุปดังนี้ 1. การเปิดเสรีเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เป็นการยุติการผูกขาดธุรกิจร้านค้าปลอดอากร โดยสามารถเห็นตัวอย่างได้จากการเปิดเสรี Pick-up Counter ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตทำให้มีผู้ยื่นความจำนงประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองนับสิบราย ซึ่ง ทอท. คาดว่าหลังจากมีการเปิดเสรี Pick-up Counter ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลอดอากรที่สำคัญของประเทศไทย 2. รูปแบบของการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และการบริหารโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในระยะยาว คือ การให้สิทธิสัมปทานเพียงรายเดียว (Master concessionaire) การแยกประมูลตามหมวดสินค้า…

Read More

ทอท.ร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้การแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจแก่ Airports of Laos

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมการประชุมและบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ (Turning from State Administration to the State Enterprise Model) เพื่อเป็นความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน Airports of Laos (AOL) ในโอกาสที่ AOL มีแผนที่จะแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมี Mr. Bountaeng Symoon (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) (Deputy Director General, Department of Civil Aviation of Lao PDR) เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง หน่วยงานด้านการจัดการการจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น…

Read More

ทอท.มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ทอท.มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นางสาวชนาลัย ฉายากุล (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 1,050,000.- บาท โดยมี พลตำรวจตรี รณกร ศุภสมุทร รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542…

Read More

ทอท.ได้เข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2019) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

ทอท.ได้เข้าร่วมงาน ITB ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทอท.สำหรับในปีนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค.62 ซึ่งบูธนิทรรศการ ทอท.ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และในบูธยังมีการนำเสนอ Application ต้นแบบที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่จะเดินทางมายัง ทสภ. นอกจากนี้ยังได้จัดจุดถ่ายภาพและพิมพ์ภาพผู้เข้าร่วมงานเป็นที่ระลึก ซึ่ง ณ วันที่ 9 มี.ค.62 มีผู้เข้าร่วมถ่ายภาพที่ระลึกที่บูธแล้วกว่า 300 คน นอกจากกิจกรรมดังกล่าว ทอท.ยังได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ ทอท.ต่อไป ทั้งนี้บูธ ทอท.ได้รับความสนใจและมีผู้เยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเข้าชมบูธนิทรรศการ ทอท.ด้วย

Read More

ทอท.เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

นางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และอุปกรณ์การศึกษา โดยมี พลตำรวจโท สดใส โภคทรัพย์ ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 —————————————————————– ฉบับที่ 16 / 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0…

Read More