Archive for June 2019

ทอท.ฟันกำไรครึ่งปี 1.4 หมื่นล้าน

ทอท.ฟันกำไรครึ่งปี 1.4 หมื่นล้าน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผ(อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการของของ ทอท.รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 32,035.9 ล้านบาท และรายได้อื่น 781.59 ล้านบาท รวมรายได้ 32,816.69 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่าย 15,275.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,566.42 ล้านบาท ส่งผลให้ทอท.มีกำไรสำหรับงวดดังกล่าว 13,975.81 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) รวม 8 เดือน 6ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทอท.คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่…

Read More

ทอท. จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”          พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวา บริเวณหน้าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคูนายใช้ให้มีทัศนียภาพที่สะอาดและสวยงาม โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาจำนวน 1,200 คน จาก ทอท. กองทัพอากาศ กองทัพบก สำนักงานเขตดอนเมือง ส่วนงานราชการอื่นๆ ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ———————————————- ฉบับที่ 52 / 2562…

Read More

โครงการประกวดออกแบบเสื้อสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. (Core Values)

กติกาโครงการประกวดออกแบบเสื้อสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. (Core Values) รูปแบบ เสื้อโปโล โดยใช้เสื้อสีพื้นตามสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. ได้แก่ สีขาว สีเทา สีฟ้า และสีน้ำเงิน ต้องมีสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. (Core Values) โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบสัญลักษณ์ดั้งเดิม (logo) [https://bit.ly/2FCxMHf] หรือเลือกใช้เฉพาะโครงลายเส้นของ Logo เริ่มส่งผลงานเป็นไฟล์ .JPG ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.ค.62 พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และ ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, สังกัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผ่านช่องทาง e-Mail : aot.corevalues@airportthai.co.th ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น และผลงานต้องไม่เคยนำเสนอหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ   เกณฑ์การตัดสิน รอบที่ 1  โหวต ผ่านช่องทาง…

Read More

ทอท.ครบรอบ 40 ปี การดำเนินการ พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัล และนวัตกรรม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 40 ปี การดำเนินการ พร้อมมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล และนวัตกรรม โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นผู้แถลงข่าว ณ สำนักงานใหญ่  ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทอท.จะครบรอบ 40 ปีการดำเนินงาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานภายใต้การบริหารของ ทอท.จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ท่าอากาศยานทั้ง…

Read More

ทอท.อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทอท.อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (19 มิถุนายน 2562) คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทภก. ทชม.และ ทหญ. ระหว่างวันที่ 5 – 25 เมษายน 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่…

Read More

ทอท.อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทอท.อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (19 มิถุนายน 2562) คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ทสภ.ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ 1. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด 2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท…

Read More