Archive for August 2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวานนี้ (21 ส.ค.62) เวลา 14.30 น.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวค.พร้อมผู้บริหาร คค.ตรวจเยี่ยม ทดม.โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผดม.และผู้บริหาร ทดม.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ทดม.ณ ห้องประชุม DMK อาคารสำนักงาน ทดม.ตามด้วยการตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการผู้โดยสารขาออก และขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 การเพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์เช็คอิน การปรับใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินภายในประเทศ (Pier 3) เพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ การขยายพื้นที่ตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL และดูพื้นที่ปรับปรุง Gate 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ต่อจากนั้นเวลา 17.00 น.ตรวจเยี่ยม ทสภ.โดยมี กอญ. น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผสภ.และผู้บริหาร ทสภ.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการให้บริการและการบริหารจัดการผู้โดยสารขาออก…

Read More