Archive for September 2019

อุ่นใจและปลอดภัยทุกครั้ง เมื่อเดินทางมาที่สุวรรณภูมิ😊🛬🛬🛬 #ทุกคนสามารถช่วยได้ครับแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ🤙🏻🤙🏻 #ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ♥️

https://today.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2019/09/08-k_vat-ca-ra-pong.mp4

Read More

โครงการ “AOT International Affairs 2019” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของ ทอท.กับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

ในวันนี้ (19 ก.ย.62) น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “AOT International Affairs 2019” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของ ทอท.กับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐวิสาหกิจไทย โดยผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ได้แก่ นายภูวดา ตฤษณานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ EGATi นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ PTTOR น.ส.ภัทรา สุวรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กฟน. และ นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. และการนำเสนอผลงาน Airports Visit ณ ท่าอากาศยานมิวนิก, ปักกิ่ง , เซี่ยงไฮ้ผู่ตง และ นาริตะ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประสบการณ์และความรู้ของคณะผู้แทน ทอท. ในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการ…

Read More

ทดม.เร่งลดความแออัดตามแผนการเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ทดม.เร่งลดความแออัดตามแผนการเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดภายในท่าอากาศยานของกระทรวงคมนาคม โดยมีกำหนดเปิดใช้ประตูทางออกขึ้นเครื่องระหว่างประเทศ หมายเลข 11  (Bus Gate 11) เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 09:00 น. โดยเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินขาออกสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 175 เส้นทาง DMK-MLE เวลา 09:20 น.

Read More

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับโฉมใหม่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A พร้อมเปิดให้บริการ 5 กันยายน นี้ สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 600 คัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับโฉมใหม่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A พร้อมเปิดให้บริการ 5 กันยายน นี้ สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 600 คัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พร้อมเปิดให้บริการลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A ที่ปรับปรุงใหม่ ในวันนี้ (5 กันยายน 2562) เวลา 08.00 น. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทสภ. ได้มีโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุวรรณภูมิสาย 3 ตรงข้ามศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) โดยได้มีการก่อสร้างหลังคาคลุมช่องจอดรถยนต์ทั้งหมด 623 ช่องจอด และมีการทาสีตีเส้นเครื่องหมายการจราจรบนพื้นทางเดินรถ เส้นแบ่งช่องจอด และเส้นไหล่ทางภายในลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A ใหม่ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา…

Read More