Archive for September 2019

ทดม.เร่งลดความแออัดตามแผนการเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ทดม.เร่งลดความแออัดตามแผนการเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดภายในท่าอากาศยานของกระทรวงคมนาคม โดยมีกำหนดเปิดใช้ประตูทางออกขึ้นเครื่องระหว่างประเทศ หมายเลข 11  (Bus Gate 11) เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 09:00 น. โดยเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินขาออกสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 175 เส้นทาง DMK-MLE เวลา 09:20 น.

Read More

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับโฉมใหม่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A พร้อมเปิดให้บริการ 5 กันยายน นี้ สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 600 คัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับโฉมใหม่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A พร้อมเปิดให้บริการ 5 กันยายน นี้ สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 600 คัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พร้อมเปิดให้บริการลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A ที่ปรับปรุงใหม่ ในวันนี้ (5 กันยายน 2562) เวลา 08.00 น. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทสภ. ได้มีโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุวรรณภูมิสาย 3 ตรงข้ามศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) โดยได้มีการก่อสร้างหลังคาคลุมช่องจอดรถยนต์ทั้งหมด 623 ช่องจอด และมีการทาสีตีเส้นเครื่องหมายการจราจรบนพื้นทางเดินรถ เส้นแบ่งช่องจอด และเส้นไหล่ทางภายในลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน A ใหม่ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา…

Read More