รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4
6
8
11

เมื่อวานนี้ (21 ส.ค.62) เวลา 14.30 น.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวค.พร้อมผู้บริหาร คค.ตรวจเยี่ยม ทดม.โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผดม.และผู้บริหาร ทดม.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ทดม.ณ ห้องประชุม DMK อาคารสำนักงาน ทดม.ตามด้วยการตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการผู้โดยสารขาออก และขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 การเพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์เช็คอิน การปรับใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินภายในประเทศ (Pier 3) เพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ การขยายพื้นที่ตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL และดูพื้นที่ปรับปรุง Gate 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ต่อจากนั้นเวลา 17.00 น.ตรวจเยี่ยม ทสภ.โดยมี กอญ. น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผสภ.และผู้บริหาร ทสภ.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการให้บริการและการบริหารจัดการผู้โดยสารขาออก ขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคาร AOB ตามด้วยการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในขั้นตอนผู้โดยสารขาออก และขาเข้าระหว่างประเทศ ช่องทาง Fast Track ผู้โดยสารขาออก จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออก จุดตรวจค้นภายในประเทศ ชั้น 4 พื้นที่จุดตรวจค้นใหม่แบบ Concourse Screening ภายในประเทศ ชั้น 2 - 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A - B จุดตรวจหนังสือเดินทาง VISA ON ARRIVAL และระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าหรือ APPS โดยมีหน่วยงาน ทดม. ทสภ.รวมทั้ง ตม.ร่วมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการตรวจเยี่ยมด้วย

12
13
14
16
17
18
19