ทอท.ฟันกำไรครึ่งปี 1.4 หมื่นล้าน

ทอท.ฟันกำไรครึ่งปี 1.4 หมื่นล้าน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผ(อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการของของ ทอท.รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 32,035.9 ล้านบาท และรายได้อื่น 781.59 ล้านบาท รวมรายได้ 32,816.69 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่าย 15,275.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,566.42 ล้านบาท ส่งผลให้ทอท.มีกำไรสำหรับงวดดังกล่าว 13,975.81 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) รวม 8 เดือน 6ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทอท.คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีเที่ยวบินรวม 606,891 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.67% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีผู้โดยสารรวม 97.23 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.78%
ที่มา: คอลัมน์ แฟ้มข่าว มติชนสุดสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62