งานครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1561959080623
2
3
4
5
11
9
7
8

ในวันนี้ (1 ก.ค.62) ทอท.จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี โดยในเวลา 09.09 น.นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ โดยมีผู้บริหาร ทอท. สายการบิน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ สนญ.ทอท.ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.09 น.นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ต่อจากนั้น เวลา 07.50 น.กอญ.เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถง สนญ.ทอท.โดยมีผู้บริหาร ทอท. พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี