โครงการประกวดออกแบบเสื้อสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. (Core Values)

กติกาโครงการประกวดออกแบบเสื้อสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. (Core Values)

  1. รูปแบบ เสื้อโปโล โดยใช้เสื้อสีพื้นตามสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. ได้แก่ สีขาว สีเทา สีฟ้า และสีน้ำเงิน
  2. ต้องมีสัญลักษณ์ค่านิยม ทอท. (Core Values) โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบสัญลักษณ์ดั้งเดิม (logo) [https://bit.ly/2FCxMHf] หรือเลือกใช้เฉพาะโครงลายเส้นของ Logo
  1. เริ่มส่งผลงานเป็นไฟล์ .JPG ได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 ก.ค.62 พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

และ ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, สังกัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผ่านช่องทาง e-Mail : aot.corevalues@airportthai.co.th

  1. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น และผลงานต้องไม่เคยนำเสนอหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  2. ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ

 

เกณฑ์การตัดสิน

รอบที่ 1  โหวต ผ่านช่องทาง Line : AOT Staff ระหว่างวันที่ 5 ส.ค.62 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 12.00 น.

(1 คน โหวตได้ 1 ครั้งเท่านั้น)

ประกาศ  ผู้เข้ารอบ 5 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในวันที่ 9 ส.ค.62

โดยผู้เข้ารอบทั้ง 5 อันดับ ต้องจัดทำเสื้อตัวอย่างเพื่อนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบให้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ ทอท. ตัดสินรางวัลผู้ชนะเลิศ

หมายเหตุ : ในกรณีที่คะแนนโหวตเท่ากัน ส่งผลให้มีการจัดอันดับเกินกว่า 5 อันดับ จะนำเฉพาะผลงานที่ได้

คะแนนเท่ากันมาเปิดโหวตอีกครั้ง ในวันที่ 15 ส.ค.62 เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อให้ได้ผู้เข้ารอบ

5 ผลงานสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 16 ส.ค.62

 

รอบที่ 2 ตัดสินผู้ชนะเลิศโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ ทอท.

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดออกแบบเสื้อสัญลักษณ์ค่านิยม (Core Values) ในงาน Core Values Day วันที่ 29 ส.ค.62

 

เงินรางวัล

ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ผู้เข้ารอบ 5 อันดับ ได้รับเงินรางวัล จำนวนคนละ 3,000 บาท และนำใบเสร็จมาเบิกค่าเสื้อตัวอย่าง

(เงินค่าจัดทำเสื้อตามหลักฐานการจ่ายเงินจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท)

หมายเหตุ : รับเงินรางวัลในงาน Core Values Day วันที่ 30 ส.ค.62