ทอท. จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

52_2562_1

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”          พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวา บริเวณหน้าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
และทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคูนายใช้ให้มีทัศนียภาพที่สะอาดและสวยงาม โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาจำนวน 1,200 คน จาก ทอท. กองทัพอากาศ กองทัพบก สำนักงานเขตดอนเมือง ส่วนงานราชการอื่นๆ ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง
เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

----------------------------------------------

ฉบับที่ 52 / 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420

52_2562_2