รอบรั้ว AOT

งานครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในวันนี้ (1 ก.ค.62) ทอท.จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี โดยในเวลา 09.09 น.นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ โดยมีผู้บริหาร ทอท. สายการบิน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ สนญ.ทอท.ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.09 น.นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ต่อจากนั้น เวลา 07.50 น.กอญ.เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถง สนญ.ทอท.โดยมีผู้บริหาร ทอท. พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี

Read More

ทอท.ฟันกำไรครึ่งปี 1.4 หมื่นล้าน

ทอท.ฟันกำไรครึ่งปี 1.4 หมื่นล้าน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผ(อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการของของ ทอท.รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 32,035.9 ล้านบาท และรายได้อื่น 781.59 ล้านบาท รวมรายได้ 32,816.69 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่าย 15,275.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,566.42 ล้านบาท ส่งผลให้ทอท.มีกำไรสำหรับงวดดังกล่าว 13,975.81 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) รวม 8 เดือน 6ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทอท.คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่…

Read More

ทอท. จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”          พัฒนาคูนายใช้ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวา บริเวณหน้าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคูนายใช้ให้มีทัศนียภาพที่สะอาดและสวยงาม โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาจำนวน 1,200 คน จาก ทอท. กองทัพอากาศ กองทัพบก สำนักงานเขตดอนเมือง ส่วนงานราชการอื่นๆ ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ———————————————- ฉบับที่ 52 / 2562…

Read More

ทอท.ครบรอบ 40 ปี การดำเนินการ พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัล และนวัตกรรม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 40 ปี การดำเนินการ พร้อมมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล และนวัตกรรม โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นผู้แถลงข่าว ณ สำนักงานใหญ่  ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทอท.จะครบรอบ 40 ปีการดำเนินงาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานภายใต้การบริหารของ ทอท.จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ท่าอากาศยานทั้ง…

Read More