รอบรั้ว AOT

กระเป๋าสัมภาระหายได้คืน…ที่ ทสภ.❤❤❤ #การให้บริการที่ดีที่สุดคือการทำให้เป็นเรื่องปกติ👍👍👍 #อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ที่สุวรรณภูมิ

https://today.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2019/10/กระเป๋าหายได้คืน.mp4

Read More

อุ่นใจและปลอดภัยทุกครั้ง เมื่อเดินทางมาที่สุวรรณภูมิ😊🛬🛬🛬 #ทุกคนสามารถช่วยได้ครับแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ🤙🏻🤙🏻 #ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ♥️

https://today.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2019/09/08-k_vat-ca-ra-pong.mp4

Read More