รอบรั้ว AOT

กระเป๋าสัมภาระหายได้คืน…ที่ ทสภ.❤❤❤ #การให้บริการที่ดีที่สุดคือการทำให้เป็นเรื่องปกติ👍👍👍 #อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ที่สุวรรณภูมิ

https://today.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2019/10/กระเป๋าหายได้คืน.mp4

Read More

อุ่นใจและปลอดภัยทุกครั้ง เมื่อเดินทางมาที่สุวรรณภูมิ😊🛬🛬🛬 #ทุกคนสามารถช่วยได้ครับแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ🤙🏻🤙🏻 #ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ♥️

https://today.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2019/09/08-k_vat-ca-ra-pong.mp4

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวานนี้ (21 ส.ค.62) เวลา 14.30 น.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวค.พร้อมผู้บริหาร คค.ตรวจเยี่ยม ทดม.โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผดม.และผู้บริหาร ทดม.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ทดม.ณ ห้องประชุม DMK อาคารสำนักงาน ทดม.ตามด้วยการตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการผู้โดยสารขาออก และขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 การเพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์เช็คอิน การปรับใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินภายในประเทศ (Pier 3) เพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ การขยายพื้นที่ตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL และดูพื้นที่ปรับปรุง Gate 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ต่อจากนั้นเวลา 17.00 น.ตรวจเยี่ยม ทสภ.โดยมี กอญ. น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผสภ.และผู้บริหาร ทสภ.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการให้บริการและการบริหารจัดการผู้โดยสารขาออก…

Read More

งานครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในวันนี้ (1 ก.ค.62) ทอท.จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี โดยในเวลา 09.09 น.นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ โดยมีผู้บริหาร ทอท. สายการบิน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ สนญ.ทอท.ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.09 น.นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ต่อจากนั้น เวลา 07.50 น.กอญ.เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถง สนญ.ทอท.โดยมีผู้บริหาร ทอท. พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี

Read More