คุยให้คิดกับนิตินัย EP.22 : “สุวรรณภูมิ เฟส 2 แป๊ปเดียว.. จะเสร็จแล้วนะ”