คุยให้คิดกับนิตินัย EP.24: เบอร์บัตรในสนามบินมีความหมายอย่างไร