คุยให้คิดกับนิตินัย EP.25 “รถไฟความเร็วสูงมา…สนามบินจะตายหรือได้ไปต่อ”