คุยให้คิดกับนิตินัย EP.27 “ถ่ายภาพสวยด้วยความเสี่ยง…หลีกเลี่ยงนะ”