คุยให้คิดกับนิตินัย EP.Special : AOT Core Values 5 ใจ ทำไมต้องมี ?